• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

Aktualności - najnowsze informacje

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  podpisało  umowę na operacje w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Nowe doświadczenia, nowe projekty współpracy”. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Lokalna Grupa Działania - "Powiatu Świdwińskiego", Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

Celem operacji  aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.  

Na obszar LGD Tara Gugulanilor w Rumunii zostaliśmy zaproszeni aby wspólnie nie tylko zobaczyć dobre praktyki naszego partnera z programu Leader, ale również spotkać się z mieszkańcami obszaru, Zarządem LGD i przedstawicielami poszczególnych sektorów.

Operacja będzie realizowała działanie z zakresu: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD) poprzez zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

LGD z Rumunii jest już partnerem w projekcie współpracy dwóch LGD z Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt współpracy polega na utworzeniu marki turystycznej i przy tym pakietów turystycznych, które utworzą sieć ekomuzeum. Projekt ten będzie realizował temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym.  Wyjazd studyjny ma za zadanie między innymi poznanie partnera przez pozostałe LGD naszego województwa i ewentualne przystąpienie do nowego projektów współpracy w nowej perspektywie 2021-2027.    

Operacja skierowana jest przede wszystkim do LGD województwa zachodniopomorskiego - ich aktywnych członków głownie z zarządów, rad, komisji).

Wyjazd studyjny planowany jest z końcem października 2020 roku.

Realizacja operacji uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w Polsce i w tej części Europy. 

W Programie :

Spotkanie z samorządowcami z rejonu działania LGD Tara Gugulanilor, członkami zarządu oraz poszczególnymi przedstawicielami sektora gospodarczego. W programie zwiedzanie Timisoary, Saciu i obszaru działania LGD.

Odwiedź portal Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich-www.ksow.pl

Zostań Partnerem KSOW!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „ Krajowa  Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tagged Under

Wiadomości ARiMR

03 sierpień 2021

Aktualności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.