• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
 • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
  Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
 • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
  Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

Aktualności - najnowsze informacje

Wyniki obrad Walnego Zgromadzenia Członków Federacji LGD Pomorza Zachodniego w Świdwinie.

Wybrano nowy Zarząd w składzie:

1. Ireneusz Kostka – prezydent Federacji - LGD Lider Pojezierza

2. Agnieszka Brodowska – wiceprezydent Federacji - LGD Powiatu Świdwińskiego

3. Monika Matławska – członek Zarządu Federacji - LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

4. Monika Tarnowska – członek Zarządu Federacji - LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Anna Korycka-Kozioł LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

2. Grażynę Zaręba-Szubę z LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Ważne informacje:

 1. Zagospodarowanie środków z działania 19.3 ( konieczność wyczyszczenia limitu dostępnych dla naszego województwa środków).
 2. Powołanie Rady Programowej Federacji, w skład której powołani zostaną dyrektorzy biur LGD lub upoważnieni pracownicy (+ deklaracja współpracy przedstawicieli UM). Konieczność zorganizowania pierwszego spotkania.
 3. Prezentacja PROW stan wdrażania (w załączeniu x 1 ). Perspektywa po 2023 roku wersja prognostyczna dopiero po spotkaniu z Marszałkiem. 
 4. Przewidywany termin spotkania przedstawicieli LGD z Marszałkiem Geblewiczem dot. decyzji w sprawie wielofunduszowości RLKS w naszym woj. 5-6 sierpnia.
 5. Wspólny projekt Federacji  z Fundacją Nauka dla Środowiska.
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.