• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.


Zobacz więcej

Aktualności - najnowsze informacje

W pierwszyn dniu  w Otwartym Punkcie Integracji w Tucholi uczestnicy poznali założenia modelu usamodzielniania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt realizowany jest przez PCPR w Tucholi w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój od czerwca 2019 roku do października 2023 roku. W ramach projektu dofinansowane są gospodarstwa opiekuńcze, mieszkanie treningowe, mieszkanie wspierane. Usługi opiekuńcze realizowane są przez właścicieli gospodarstw rolnych, w których od poniedziałku do piątku przebywa przez 8 godzin pięcioosobowa grupa osób od 18 roku życia do 65 lat z niepełnosprawnością intelektualną.

Osoby te mają zapewnione posiłki, które przygotowują wraz z opiekunami ,uczestniczą w zajęciach, warsztatach zorganizowanych przez opiekunów, wycieczkach, spotkaniach integracyjnych mogą skorzystać z usług zewnętrznych np. rehabilitacji. Niestety projekt się kończy i co dalej ?, mieliśmy mieszane uczucia, gdyż osoby z niepełnosprawnością intelektualną przywiązują się do swoich opiekunów, miejsc, zwierząt, którymi się opiekują i jak im wytłumaczyć, że od listopada już się nie spotkają w danym gospodarstwie rolnym. Uczestnicy wyjazdu studyjnego poznali dwa gospodarstwa rolne, których właściciele uczestniczą w projekcie. Mieszkanie treningowe w Tucholi  składało się z czterech pokoi z łazienkami, aneksem kuchennym w pełni wyposażonym i pokojem dziennym .Mieszkańcami opiekuje się kierownik i opiekun terapeuta, uczestnicy mają zapewnione posiłki, w przypadku mieszkań wspieranych PCPR pokrywa koszty utrzymania mieszkania, ale nie pokrywa już kosztów wyżywienia, mieszkańcy  mają także mniejszy zakres wsparcia, gdyż założenia są takie iż osoby w mieszkaniu wpieranym są bardziej samodzielne.

W Bydgoszczy uczestnicy byli na na terenie Młynów Rothera i zwiedzili wystawę „Węzły” jest to   opowieść o mieście nad rzeką  Brdą  (Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020)

W drugim dniu gościliśmy w  Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli z siedzibą w Kruszwicy. Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje obszar  8 gmin: Dąbrowę Biskupią, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwicę, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie, wszystkie te gminy położone są w województwie kujawsko-pomorskim. LGD jako jedyna w województwie realizuje  Program pilotażowy   Inteligentne wioski (Smart Village), dowiedzieliśmy się jak wyglądały procedury konkursowe. Założenia były takie, aby w każdej z gmin partnerskich powstała co najmniej jedna koncepcja Smart Village. W obecnym okresie Programowania  LGD realizuje strategię wielofunduszową i pokazała nam projekty zrealizowane w ramach rewitalizacji. Ciekawy projekt  dotyczył wiatraka typu koźlak w Chrośnie, który stanowi unikat  w województwie kujawsko-pomorskim. Zabytkowy  Wiatrak Gustaw pracował do 1970 roku później popadł w zapomnienie.  W ramach Programu Rewitalizacja za sumę ponad 1,2 mln zł nie tylko odrestaurowano zabytek, ale wybudowano parking, sanitariaty, piec chlebowy, mini scenę i stworzono ciekawe miejsce dla turystów i mieszkańców. Będąc w Kruszwicy pierwszej stolicy Polski zwiedziliśmy XII wieczną romańską kolegiatę i „Mysią Wieżę” obiekty dofinansowane były z wielu programów i dziś stanowią atrakcję turystyczną miasta. Kolejny projekt pn.: „Przystanek Łojewo” może być przykładem  wspólnej oferty kilku partnerów prowadzących
w Łojewie działalność agroturystyczną, edukacyjną, rekreacyjną i gastronomiczną.  W odnowionym budynku Szkoły Podstawowej powstało Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, prezentowana tu jest historia, tradycje i kultura ludowa obszaru.. Centrum zajmuje się  promocją jej byłego mieszkańca Stanisława Przybyszewskiego, co roku organizowany jest także plener rzeźbiarki. W Łojewie funkcjonuje inkubator kuchenny gdzie powstają produkty lokalne np. soki, dżemy, inkubator działa również  jako firma cateringowa. W ramach rewitalizacji zagospodarowano plażę nad jeziorem Szarlej gdzie turysta i mieszkaniec może korzystać z fajnej infrastruktury, działa tu także mała kawiarenka. Po obiedzie udaliśmy się do Bydgoszczy, zwiedziliśmy Centrum Wolontariatu. Jest to miejsce gdzie   spotkają  się  organizacje pozarządowe i bezpłatnie mogą  realizować projekty na rzecz mieszkańców. Naszą uwagę przyciągnęła wystawa fotografii  poświęcona kolei żelaznych. Stare Miasto w Bydgoszczy zwiedziliśmy z przewodnikiem mogliśmy się przekonać jak wiele inwestycji wykonano dzięki czemu miasto to ma wiele do zaproponowania turystom i mieszkańcom .

Ostatni dzień to  wizyta w Wiosce Górniczej w Pile-Młyn . Kolejny projekt realizowany w ramach rewitalizacji, ale nie tylko o czym przekonała nas Prezes Stowarzyszenia BUKO i Przedsiębiorstwa Społecznego Górnicza Wioska Sp. z o.o. na rynku.

Wykorzystano zapomnianą historię wioski górniczej gdzie w latach 1850-1939 wydobywano węgiel brunatny  i utworzono wieś  tematyczną, która w swojej ofercie opatentowała imprezy Wesele Sztygara i  Barbórkową Biesiadę Piwną. Imprezy integracyjne oparte są na lokalnych tradycjach kulturowych, kulinarnych ,  muzycznych związanych z historią podziemnych kopalń węgla brunatnego. Uczestnicy  zwiedzili teren wioski , spotkali sie  z duchem kopalni Skarbnikiem, poznali model kopalni z 1921 roku.

Wyjaz bardzo ciekawy pokazujacy świetne projekty realizowane w ramach inicjatywy Leader, Regionalnego Programu Operacyjnego, które pokazują jak beneficjenci korzystaja ze srodków unijnych i jak wiele zrobiono od momentu wstapienia Polski do Unii Europejskiej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa  Sieć  Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020”

 Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniach 3-5.10.2023 zorganizowało  wyjazd studyjny pn. „Dobre praktyki w Województwie Kujawsko – Pomorskim dla 16 osób pracowników, przedstawicieli organów decyzyjnych lub członków LGD  Zadanie realizowane było  w ramach podpisanej umowy WPROW-FV/7/2023 Z DNIA 15.05.2023 R, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa  Sieć  Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020”

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.