• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
 • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
  Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
 • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
  Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

Aktualności - najnowsze informacje

Szanowni Państwo,

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego przesyła zestawienie aktualnie oferowanych usług. Zaznaczamy, że – w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – wsparcie udzielanie jest nieodpłatnie.

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU STRGARDZKIEGO. 

Misją OWES jest promowanie idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie rozwoju lokalnego poprzez kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej.

OFERTA - SAMORZĄDOWCY

 1. pomoc w przygotowaniu projektu uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej;
 2. pomoc w przygotowaniu programu współpracy z organizacjami i przeprowadzenie procesu konsultacji projektu uchwały z organizacjami;
 3. pomoc w przygotowaniu treści otwartego konkursu ofert na „wkłady własne”;  
 4. pomoc w dokonaniu analizy otoczenia pod kątem możliwości powołania spółdzielni socjalnych osób prawnych.

OFERTA – PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNI

 1. pomoc w bieżącym prowadzeniu działalności wraz z przygotowaniem do udziału w konkursie dotacyjnym na dofinansowanie utworzenia miejsca pracy;  
 2. pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie do instytucji wspierających;  
 3. usługi o charakterze doradczym oraz szkoleniowym

OFERTA – PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI

 1. usługi mające na celu wsparcie procesów służących rozszerzaniu skali oraz zakresu działalności prowadzonych przez organizacje
 2. pomoc w przygotowywaniu ofert w konkursach grantowych,
 3. uruchamianie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 4. merytoryczne wspieranie bieżącego funkcjonowania.

OFERTA – AKTYWNI MIESZKAŃCY

 1. pomoc w procesie tworzenia oraz rejestracji podmiotu w sądzie;
 2. usługi o charakterze inkubacyjnym (usługi księgowe, doradcze, promocyjne, szkoleniowe);
 3. wsparcie bieżącego funkcjonowania.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (NIEODPLATNE_WSPARCIE_OWES.pdf)Informacja o usługach oferowanych przez OWES[Plik .PDF]587 kB
Tagged Under

Wiadomości ARiMR

Aktualności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Więcej...


Więcej...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Magdalena Bakalarczyk-Wilk
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. projektów realizowanych przez LGD lub partnerów zewnętrznych
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

Projekt 6.5 "Pojezierze w pracy" - kontakt

Kierownik projektu
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: ewales_ry@wp.pl

Trener Pracy
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: pojezierzewpracy@liderpojezierza.pl 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.