• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

KOMUNIKAT W SPRAWIE DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH!

Szanowni Państwo,

informujemy, że realizacja działań aktywizujących rozpocznie się w 2019 roku.

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" zaprasza do udziału w projekcie "Pojezierze w pracy"

Aktualności - najnowsze informacje

Szanowni Państwo
Zapraszamy Państwa na Targi Aktywnych Form Pomocy oraz, jak co roku, na Targi Dobrego Klimatu. W tym roku oba wydarzenia odbędą się w tym samym czasie. Targi Aktywnych Form Pomocy odbędą się w dniach 18 i 19 czerwca 2015 r. w Policach i Nowym Warpnie, a Targi Dobrego Klimatu dzień później 20 czerwca w Nowym Warpnie.

Hasłem przewodnim dla Targów Aktywnych Form Pomocy jest rozwój lokalny. W trakcie pierwszego, konferencyjnego dnia postaramy się ukazać politykę społeczną i działania Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej jako podstawę dla rozwoju społeczności lokalnych. Bardzo ważne jest dla nas ukazanie polityki społecznej nie jako pozycji kosztowej w samorządowych budżetach, ale jako istotnej, obok edukacji, inwestycji w rozwój lokalny. Zależy nam by wywołać istotne zmiany w postrzeganiu polityki społecznej i pokazać wartości jakie niesie realizacja polityki społecznej o charakterze inwestycyjnym. Pokażemy, że polityka społeczna stanowi podstawę społeczno-gospodarczego rozwoju lokalnego.

Uczestnicy Targów Aktywnych Form Pomocy pierwszego dnia będą mogli wziąć udział w jednym z trzech, równolegle odbywających się paneli dyskusyjnych. Do wyboru przez uczestników Targów będą trzy panele robocze:

· „Rodzina jako podstawa lokalnej polityki społecznej” – kanwą do dyskusji będzie zmieniające się podejście do rodziny, Zachodniopomorski Program na Rzecz Rodziny, oraz redefinicja działań Ośrodka Pomocy Społecznej na przykładzie Goleniowa.

· „Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako determinant rozwoju lokalnego, miejsce i rola podmiotów o charakterze reintegracyjnym” – kanwą do dyskusji będą zmiany związane z wdrażaniem Krajowego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Ubóstwu, nowego okresu programowania i związane
z tym wyzwania jakie stoją przed lokalną polityką społeczną. 

· „Usamodzielnianie osób zależnych” – pokazane na przykładach działania CIS, spółdzielni socjalnych jak i innych form zapewniających elastyczny system zatrudnienia.

Zależy nam nie tylko na prezentacji poszczególnym przykładów rozwiązań, ale i na dyskusji o możliwościach ich implementacji. W trakcie paneli będziemy starali się ukazać szczególną rolę CIS i KIS w tych obszarach.

Wieczorem podczas uroczystego bankietu przygotowanego przez Centrum Integracji Społecznej „SOS” prowadzone przez Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla najlepszych podmiotów i osób indywidualnych realizujących cenne inicjatywy w zakresie aktywnych form pomocy „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy za 2014 rok”. Planujemy także wspólnie
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie wręczenie zachodniopomorskich certyfikatów „Zakup prospołeczny”.

Drugiego dnia przeniesiemy się do Nowego Warpna, gdzie odbędą się zarówno prezentacje podmiotów z poszczególnych regionów, jak i praktyczne warsztaty dotyczące:

·  Współpracy Centrum Integracji Społecznej z przedsiębiorcami;

·  Mierzenia kosztów zaniechania i wartości społecznej projektów;

·   Delegowania zadań organizacjom pozarządowym, szczególnie w kontekście nowego okresu programowania;

·   Budowania lokalnych strategii i programów; 

·   Usamodzielniania osób zależnych;

·   Rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych.

W sobotę 20 czerwca, ponownie w Nowym Warpnie, odbędą się Targi Dobrego Klimatu, podczas których podmioty nie tylko będą prezentować swoją ofertę lecz zostaną zaproszone do przygotowania interaktywnych form prezentacji, w których udział będą mogły wziąć całe rodziny. Oprócz prezentacji podmiotów odbędą się również pokazy mody organizowane wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z Polic, przejazd rowerowy z Polic
i Szczecina, Kawiarenka na rynku, zlot zabytkowych samochodów, warsztaty mozaikowe, Miejska Gra Terenowa „W poszukiwaniu królowej pszczół”, gry i zabawy naszego dzieciństwa – w tym II Mistrzostw Gry w Kapsle, plenerowe gry i zabawy dla całej rodziny.

W trakcie Targów muzycznie uczestników inspirować będzie DJ Vicka – ambasadorka programu Senior Wigor.

Już teraz zapraszamy do zgłaszania się do uczestnictwa w Targach. Organizatorami Targów są Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość we współpracy z  Gminą Nowe Warpno, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinie, Powiatem Polickim oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Targach. Jednocześnie zwracamy się z wielką prośbą zarówno o wskazanie podmiotów mogących zaprezentować się zarówno podczas Targów Aktywnych Form jak i Targów Dorego Klimatu – zależy nam szczególnie na podmiotach aktywnych, mogących przygotować kreatywne i interaktywne prezentacje wciągające w aktywność uczestników Targów.

Będziemy również wdzięczni za udostępnienie tej informacji na Państwa stronach www, Ośrodkach Pomocy Społecznej z terenu Państwa działania jak wśród innych podmiotów polityki społecznej - PCPR, PUP. Drugiego dnia również istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury do przeprowadzenia warsztatów i podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami Targów.

Listy wybranych podmiotów prosimy nadsyłać do 25 maja br.

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”

ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin

tel. +48 91 350 73 80, fax +48 91 431 81 26

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość

ul. M. Skłodowskie-Curie 4, 71-332 Szczecin

tel.: +48 91 852 25 95, +48 91 852 25 94

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OSOBA DO KONTAKTU:

Konrad Wielgoszewski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 600 915 116

Więcej informacji na stronie: dobryklimat.es

Załączniki:
Pobierz plik (Karta zgloszeniowa dla wystawcow.doc)Karta zgłoszeniowa dla wystawców[ ]371 kB
Pobierz plik (Karta zgłoszeniowa na Targi Aktywnych Form Pomocy - konf_erencja.doc)Karta zgłoszeniowa na Targi[ ]369 kB
Pobierz plik (program.pdf)Program [ ]454 kB
Tagged Under

Wiadomości ARiMR

Aktualności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Więcej...


Więcej...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Magdalena Bakalarczyk-Wilk
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. PO RiM
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

Projekt 6.5 "Pojezierze w pracy" - kontakt

Kierownik projektu
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: ewales_ry@wp.pl

Trener Pracy
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: pojezierzewpracy@liderpojezierza.pl 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.