KOMUNIKAT W SPRAWIE DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCYCH!

Szanowni Państwo,

informujemy, że realizacja działań aktywizujących rozpocznie się w 2019 roku.

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" zaprasza do udziału w projekcie "Pojezierze w pracy"

Mieszkańcy i rada sołecka Koplina od dawna zabiegali o stworzenie we wsi zakątka gdzie mogliby się spotykać, a dzieci miały bezpieczne miejsce do zabawy. – Z funduszu sołeckiego ogrodziliśmy półhektarową działkę, a całą resztę wykonała gmina – informuje sołtys KRZYSZTOF MULARCZYK. - Staramy się wykorzystywać każdy rodzaj dofinansowania, więc gdy trafiła się okazja na pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, to natychmiast zdecydowaliśmy, że złożymy kilka projektów. Tym razem na dofinansowanie załapały się sołectwa Koplin i Kołki – tłumaczy burmistrz ROBERT ADAMCZYK. Projekt, który nazwano „Moja wieś - moją historią – budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców wsi Koplin w gminie Choszczno”, zakładał przede wszystkim budowę miejsca, w którym będą mogli spotykać się mieszkańcy sołectwa, ale także na organizację spotkań integracyjnych, warsztatów plastycznych i pikniku rodzinnego. Wszystko razem (oprócz ogrodzenia – red.) kosztowało 90 tys. zł, przy czym gmina dołożyła do tego 30 tys.

Wspomniany wyżej piknik był okazją do wspólnej zabawy ale również do uroczystego otwarcia kompleksu. Do przecięcia wstęgi sołtys K. Mularczyk zaprosił burmistrza R. Adamczyka, prezesa Lidera Pojezierza ADAMA ANDRIASZKIEWICZA i 8-letnią AMELIĘ KULĘ. Dziewczynka z pełna powagą wcieliła się w swoją rolę i komentując to wydarzenie zdradziła, że już czeka na organizowane tu imprezy. Szczególnie na tę, którą rada sołecka zorganizuje z okazji Dnia Dziecka.

Na opisywanym pikniku najpierw zabawiły się dzieci, a wieczorem dorośli. Trzy dni wcześniej oprowadzaliśmy po wsi SAMA CADLERA, który przyjechał tu aż z Wielkiej Brytanii. – Podróżuję po Polsce w poszukiwaniu historii moich dziadków i przyznam, że spodziewałem się, że zastanę zupełnie inny widok. W naszych wioskach jedynym miejscem gdzie możemy się spotkać to są puby – zachwalał altany. Oczywiście obfotografował altany i cały obiekt z każdej strony.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Łukasz Młynarczyk, (tk)
Źródło: (choszczno.pl)

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Magdalena Bakalarczyk-Wilk
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. PO RiM
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

Projekt 6.5 "Pojezierze w pracy" - kontakt

Kierownik projektu
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: ewales_ry@wp.pl

Trener Pracy
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: pojezierzewpracy@liderpojezierza.pl 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.