Statystyki odwiedzin - Trzeci Sektor.
Online: 1 | Dzis: 13 | Wczoraj: 36 | W tygodniu: 173 | W miesiącu: 1704 | W roku: 4337 | Wszystkich: 12 109 | II poł. 2017: 3090 | I poł. 2018: 2416 | II poł. 2018: 4025 | I poł. 2019: 1158 | II poł. 2019: 1420 | I poł. 2020: 3605 | II poł.2020: 3309 | I poł. 2021: 7367 | II poł. 2021: 3051 | I poł. 2022: 2250 | II poł. 2022: 5421 | I kw.2023: 2201 | I poł. 2023: 3438 | III kw,. 2023: 2415 | II poL,.2023: 2841 | I pol,.2024: 4337

Są środki na konieczne remonty w zachodniopomorskich remizach. 15 stycznia 2024 r. staruje nabór wniosków do „Grantów Strażackich 2024”. Marszałek Olgierd Geblewicz przeznaczy z budżetu województwa na ten cel milion złotych.

 

To już piąta edycja naboru, dzięki któremu strażacy ochotnicy mogą zdobyć granty na prowadzenie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP oraz w ich otoczeniu.  Do tej pory dzięki programowi udało się zrealizować blisko 150 pilnych remontów, m.in. wymieniano bramy wjazdowe, odnawiano elewacje, remontowano szatnie i sale szkoleniowe.

 – Kontynuujemy program grantów dla OSP z Pomorza Zachodniego. Tegoroczny budżet zwiększyliśmy o 200 tys. zł. Dzięki środkom z budżetu województwa strażacy ochotnicy mogą przeprowadzać najpotrzebniejsze prace remontowe i modernizacyjne w remizach, a także zadbać o ich otoczenie. Co ważne, zaangażowanie środków finansowych przez OSP w realizację zadania nie jest wymagane – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 W tym roku do dyspozycji OSP przewidziano milion złotych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Środki będzie można przeznaczyć na wymianę instalacji elektrycznych, naprawę dachów, wymianę bram wjazdowych, odnowienie elewacji czy gruntowną modernizację szatni i sal szkoleniowych itd.

Maksymalna wartość wsparcia wynosi 20 tys. zł. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia. Oznacza to, że zaangażowanie środków finansowych przez OSP w realizację zadania nie jest wymagane. Oczekiwane jest natomiast zaangażowanie społeczne, czyli „wkład osobowy” (na poziomie 20% kwoty wnioskowanej dotacji).

O środki mogą ubiegać się Ochotnicze Straże Pożarne – realizujące zadania statutowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpisujące się w Strategię Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego województwa zachodniopomorskiego. Z zastrzeżeniem, że z tegorocznego naboru wyłączone są OSP, które otrzymały dotacje w 2023 r.

Nabór ofert prowadzony będzie elektronicznie od 15 stycznia 2024 r. do 15 lutego 2024 r. do godz. 14 za pośrednictwem generatora Witkac.pl

Zadanie koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. WWS będzie organizował także spotkania informacyjne dla OSP.

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://wws.wzp.pl/aktualnosci/ruszyl-nabor-na-granty-strazackie-2024

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.