Co słychać w III sektorze?

Drukuj
wtorek, 07 czerwiec 2016 Wiktor Różański Kategoria: Trzeci sektor Odsłony: 1206

Cotygodniowy newsletter z cyklu "Co słychać w III sektorze?". Zapraszamy do lektury.

PRAWO

Od 10 maja br. obowiązują nowe druki w trybie uproszczonym. Więcej na www  Druki w wersji edytowalnej przesyłam w załączeniu.

Od 20 maja br. obowiązują nas nowe przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i jej aktów wykonawczych. Więcej o zmianach na www

WAŻNE!

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

UWAGA! Trwa nabór kandydatów organizacji pozarządowych do ZRDPP na lata 2016-2019! Termin zgłaszania kandydatów na członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznegoupływa 13 czerwca 2016 r. Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się na www

SPOTKANIA

Już w najbliższą niedzielę odbędą się  XV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami". Wydział Współpracy Społecznej UM WZ też tam będzie. Zapraszamy na stoisko nr 81.

SZKOLENIA

WAŻNE – SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na warsztaty, które odbędą się w dniach 09-11.06.2016 r. w Świnoujściu. Zapewniony jest nocleg, wyżywienie i materiały edukacyjne. Szczegóły dostępne w załączonych materiałach oraz na www

ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W imieniu partnerów Pracowni Pozarządowej oraz Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszamy na ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2016, które odbędzie się 21 czerwca 2016 r. w Koszalinie. Na zgłoszenia przesłane przez internetowy formularz czekamy do 12 czerwca:LINK DO FORMULARZAW załączeniu program.W razie wszelkich wątpliwości, służymy pomocą. Na pytania chętnie odpowie Monika Widocka z Pracowni Pozarządowej, tel. 889 079 015, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Polityki publiczne europejskiej jakości. Stowarzyszenie ESWIP wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Nabór według harmonogramu trwa do 31.05, 30.06, 29.07 i 31.08. Więcej na www

KONKURSY…

 1. NOWOŚĆ! Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w VIII edycji konkursu na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami i zawalczenie o tytuł "Samorządu Równych Szans 2016". Zgłaszanie projektów do konkursu odbywa się za pomocą internetowej Bazy Dobrych Praktyk (www.bazadobrychpraktyk.org.pl). Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2016 r. Więcej informacji o konkursie na www
 1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów zachodniopomorskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach zadania publicznego "OBYWATEL-TO JA!" współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.  Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna) o tym, jak dzieci i młodzież postrzegają siebie jako obywatela obecnie lub w przyszłości wraz z krótkim opisem, kim według nich jest obywatel i jaka rolę pełni w społeczeństwie. Nabór prac na konkurs trwa do 15 czerwca 2016 r.
  Więcej o projekcie na www 
 1. Trwa zgłaszanie kandydatur do Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2016 oraz Konkursu Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2016. Termin upływa 15 czerwca 2016 r. Więcej informacji na www
 1. Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych. Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza organizacje społecznych, nieformalne grupy, pracodawców i samorządy terytorialne oraz inne instytucji realizujące programy na rzecz osób starszych do udziału w drugiej edycji konkursu. Termin zgłaszania dobrych praktyk mija  30 czerwca. Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 

NABORY, NABORY…

Kalendarz konkursów ngo.pl

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

Konkursy Miasta Szczecin www

 1. NOWOŚĆ! Ministerstwo Sprawiedliwości, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Termin trwania naboru od 27 czerwca do 18 lipca 2016 r. Więcej informacji na www

 2. NOWOŚĆ! Od 19 maja do 19 sierpnia 2016 r. trwa nabór w tamach II osi priorytetowej Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Można aplikować o środki na projekty z zakresu integracji mieszkańców i współpracy administracji. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www
 1. NOWOŚĆ! Od 20 maja do 15 lipca 2016 r. można aplikować o środki na realizację partnerskich projektów z zakresu współpracy transgranicznej w Programie Interreg V-A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www
 1. NOWOŚĆ! Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, zabezpieczania, opracowywania i udostępniania zbiorów archiwalnych. Termin składania ofert mija 7 czerwca 2016 r. o godz. 16.00. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w otwartym konkursie grantowym. Celem konkursu będzie wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów ukierunkowanych na wsparcie rozwoju nowoczesnej edukacji polonijnej. Nabór do 13 czerwca. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Konkurs POWER Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tysięcy ludności - od 01.07.2016 do 01.08.2016Więcej na www

 2. NOWOŚĆ! Konkurs POWER Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach - od 01.07.2016 do 25.07.2016 Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Konkurs Ministerstwa Oborny Narodowej: Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć upamiętniających operację „Ostra Brama” w Wilnie - do 23.06.2016 r. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs „Edukacja globalna 2016”. Nabór do 6 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Konkurs Instytutu Pamięci Narodowej na pozyskiwanie, weryfikację i scalanie informacji celem uzupełnienia komputerowej imiennej bazy danych obywateli państwa polskiego poddanych represjom pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945. Nabór do 6 czerwca br. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Konkursy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza – seminaria na temat pogłębienia patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości” i „Śladami Żołnierzy Wyklętych - wyjazdy naukowe ukierunkowane na zdobywanie i poszerzanie wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym w latach 1945-1963”. Nabór kończy się 7 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/16 na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Typ projektu: Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia. Termin naboru wniosków od 1 do 9 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku pn. ,,Aktywizacja sportowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – Zachodniopomorski Talent”. Termin mija 10 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. CZAS UCIEKA! Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła uzupełniające otwarte konkursy ofert w Programie „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 10 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Fundacja PZU prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne: „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” – nabór do 14.06.2016; „Z PZU po lekcjach” – nabór do30.06.2016; „PZU z kulturą – nabór do 21.06.2016”. Więcej na www
 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło Program „Kultura Cyfrowa”, w ramach którego można starać się o dofinansowanie zadań polegających na udostępnianiu i ponownym wykorzystywaniu cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych w szczególności do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Nabór do 15 czerwca br. Więcej na www
 1. Konkurs POWER 2.9. Rozwój ekonomii społecznej. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. Nabór do 17 czerwca 2016 r.Więcej na www
 1. Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk rozpocznie się 
  9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych. Więcej na https://southbaltic.eu/welcome i nahttp://www.ewt.wzp.pl/ Za ngo.pl
 1. Konkursy w POWER na Innowacja społeczne: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych - od 25.05.2016 do 20.06.2016 Więcej nawww
 1. Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) do 23 czerwca br. (do godziny  18). Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Więcej na www i na www
 1. Konkurs POWER 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Na przeszkolenie pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych. Nabór do 30 czerwca 2016 r.Więcej na www
 1. Konkurs POWER 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu dokonanie analizy realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem zaleceń, rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Ostatnia szansa na fundusze norweskie i EOG z perspektywy 2009-2014! Konkurs Ministerstwa Zdrowia - operatora programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Rozpoczął się nabór wniosków w I z dwóch planowanych na ten rok edycji konkursu grantowego Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 000 zł, pula 100 tys. na edycję. I nabór kończy się 30 czerwca, II startuje 1 lipca i potrwa do 31 grudnia. Więcej na stronie
 1. Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r. Więcej na stronie
 1. Konkurs dotacyjny Fundacji Batorego dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną. Nabór do 15 lipca 2016. Więcej na www
 1. Konkurs PO IiŚ 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – nabór do 29.07.2016 – mogą tu aplikować pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www
 1. Konkurs POWER 4.2 na "Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych". Nabór do 29.07.2016 r. Więcej na www
 1. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Nabór trwa do 16 sierpnia 2016 roku do godziny 16:15. Więcej na www
 1. Konkurs NFOSiGW w zakresie "Edukacji ekologicznej" na organizację konferencji. Termin naboru wniosków – od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www

HARMONOGRAMY…

POMOCNE…

Tagged Under