22 – go października 2019 r. w Przywodziu, gmina Przelewice miała miejsce wizyta studyjna Zespołu ds. rewitalizacji UMWZ dotycząca prowadzonych działań rewitalizacyjnych w naszym województwie, w szczególności dotycząca działania RPO WZ 7.1 typ 3 „Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych”

Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ROPS, Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPOWZ, PROW) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy – łącznie około 15 osób.

W miejscowości Przywodzie, obszarze rewitalizacji ruszyły dwa zadania grup inicjatywnych: 1. „Remont dachu świetlicy wiejskiej” i 2. „Kuchenna rewolucja – remont i doposażenie kuchni” (wyburzenie ścian, powiększenie pomieszczeń wyposażenie kuchni).

Świetlica wiejska jest jedynym miejscem spotkań wszystkich mieszkańców wsi. Dotychczasowy stan budynku ze względów bezpieczeństwa nie pozwalał na prowadzenie jakiejkolwiek działalności przez Koło Gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia.

Bardzo zaangażowani mieszkańcy (dwie grupy inicjatywne + wolontariusze), którzy aktywnie uczestniczą podczas spotkań na dyżurach animatorów oraz szkoleniach zaplanowali powołać do życia centrum integracji wsi, w którym organizowane będą spotkania, warsztaty dla różnych grup wiekowych. Liderami grup inicjatywnych są Pani Żaneta Mrówczyńska – sołtys wsi Przywodzie oraz Justyna Błaszczyk.

Podczas wizyty studyjnej w rozmowach z przedstawicielami UMWZ i WUP mieszkańcy przedstawili swoją obecną sytuację, potrzebę integracji i plany na przyszłość. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Przelewice Pan Mieczysław Mularczyk i Radny Przywodzia Pan Zenon Trzaskowski.

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.