Marka Turystyczna - Sieć Ekomuzea

Marka turystyczna - sieć ekomuzeów - międzynarodowy projekt współpracy Koncepcja utworzenia Ekomuzeum i sieci tych ekomuzeów w ramach projektu współpracy narodziła się już w 2018 r. podczas realizacji międzynarodowych projektów współpracy i spotkania LGD w Kielcach w 2018 roku oraz podczas projektu realizowanego w ramach KSOW przez jednego z partnerów niniejszej umowy partnerskiej, którego celem był wyjazd studyjny do Ekomuzeum Doliny Noteci. “Ekomuzeum to nie jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które wspólnie tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania”.

Partnerzy Projektu: Lider Pojezierza - koordynator projektu, Stowarzyszenie "WIR"- Wiejska Inicjatywa Rozwoju , Asociatia GAL Tara Gugulanilor z Rumunii, Zielona Dolina Odry i Warty, Lokalna Grupa Działania Zielone Światło i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" przystąpili do realizacji powyższej koncepcji. Partnerzy ustalili, że utworzą wspólną markę turystyczną - Sieć Ekomuzeów, które będą łączyły atrakcje turystyczne i kulinarne.

Projekt ma oddziaływać na wszystkie zmysły turysty, który usłyszy, zobaczy, poczuje, posmakuje i dotknie. Kluczowym zasobem w budowaniu Sieci Ekomuzeów są zasoby przyrodnicze, geograficzne, kulinarne i kulturowe Partnerów Projektu. W ramach projektu powstaną pakiety turystyczne, czyli kompletne propozycje dla turysty, mieszkańca obszaru, który chciałby poznać historię swojej małej ojczyzny.

Międzynarodowy projekt współpracy pn. "Marka turystyczna- Sieć Ekomuzea". "Ekomuzea - zostaw swój ślad" to hasło, które ma zmobilizować nasz projekt. Zostaw swój ślad to obraz i emocje, które powinny pozostać na długo w głowie każdego, który przyjedzie jako turysta na obszar działania partnerów projektu.  Dlatego stworzyliśmy pakiety turystyczne. Takie konkretne, dla tych, którzy interesują się daną tematyka.

Odsłony: 1359

W miniony wtorek, mieliśmy zaszczyt odwiedzić kolejnego laureata w ramach konkursu ,,Marka Lokalna. Wyróżnienie w kategorii Parki, drzewa, lasy trafiło do ,,Rancho Wesoła Stodoła” w miejscowości Stary Klukom (Gmina Choszczno), które zostało stworzone od podstaw przez Pana Tomasza Kmiecia.

Odsłony: 1579

W miniony piątek, mieliśmy zaszczyt odwiedzić kolejnych laureatów w ramach konkursu "Marka Lokalna".

Odsłony: 1216

Kolejny punktem na mapie "Marki Turystycznej, Sieć Ekomuzea" to produkty z PASIEKI DZIKI MIÓD w Chwarszczanach. Miejsce i produkt idealnie pasują do pakietu turystycznego "Dawnych rzemiosł ślad". Pasieka Dziki Miód to nie tylko sklep, ale głównie mała, rodzinna pasieka i miodosytnia.

Odsłony: 1227

Punkt na mapie "Marki Turystycznej, Sieć Ekomuzea" - pakiet dawnych rzemiosł ślad nie może obejść się bez produktu lokalnego jakim jest masło z mniszka. Masło produkowane jest z mleka krów, które pasą się na niezwykle czystych łąkach w gminie Bierzwnik, a wytwarza je Koło Gospodyń Wiejskich "Pławnisie" z Pławna.

Odsłony: 1525


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.