Przestrzeń Aktywności Lokalnej

Trwa II etap projektu współpracy pn. „Przestrzeń Aktywności Lokalnej”. Kolejne prace dotyczą budowy Miejsc Odpoczynku Rowerzystów (MOR) w miejscowościach : Pełczyce, Zamęcin (gmina Choszczno) oraz Góralice (gmina Trzcińsko-Zdrój). Poniżej foto-relacja z etapu prac.

Odsłony: 4

W dniu 31.10.2023r. I etap projektu współpracy pn. „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” został zakończony. W wyniku jego realizacji na obszarze działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” powstały 3 Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR) w miejscowościach tj.: Dzikowo (gmina Barlinek), Namyślin (gmina Boleszkowice), Lipiany.

Odsłony: 41

Projekt pn.: „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” nabiera tempa. W miejscach przeznaczonych pod MOR-y rozpoczęły się prace budowlane polegające na utwardzeniu podłoża, na którym zostaną wzniesione wiaty wraz z wyposażeniem w: stacje napraw rowerów, ławki parkowe, stojaki na rowery, oświetlenie solarne, stół piknikowy, kosze na śmieci, monitoring).

Odsłony: 269

W ramach projektu współpracy pn.: „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” na terenie gmin: Barlinek, Choszczno, Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Pełczyce i Lipiany powstaną MOR-y (Miejsca Odpoczynku Rowerzystów), w punktach wskazanych przez Burmistrzów i Wójtów.

Odsłony: 241

W dniach 20-21.05.2023 roku w Przelewicach odbył się Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. To miejsce – po przejęciu przez samorząd województwa – stało się Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. To już druga edycja Festiwalu, podczas którego swoje stoiska przygotowują koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, w tym lokalne grupy działania Pomorza Zachodniego, prezentując tradycje i umiejętności kulinarne oraz rękodzieło artystyczne.

Odsłony: 14171


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.