W dniach 10 - 11 czerwca 2024 r. odbędzie się konferencja  podsumowująca projekt współpracy „Przestrzeń Aktywności Lokalnej”. Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” na lata 2014-2020.

Celem projektu współpracy było stworzenie miejsc służących aktywizacji społeczności lokalnej, integracji, rekreacji, promocji walorów turystycznych. Realizacja projektu przyczyniła się do uzupełnienia oferty społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej zarówno mieszkańców jak i osób odwiedzających obszar trzech LGD. Uczestnicy konferencji  poznają sam projekt i będą mogli przekonać się w jaki sposób projekt wpisuje się w przestrzeń aktywności lokalnej.

Partnerzy projektu współpracy:

  1. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza , ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek – zrealizowane projekty-stworzenie przestrzeni związanej z infrastrukturą rowerową - Miejsc Odpoczynku Rowerzystów (MOR).
  2. Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”, ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin – zrealizowany projekt - utworzenie miejsca do współpracy dla organizacji pozarządowych – „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej” (CWAL).
  3. Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard - zrealizowane projekty - utworzenie przestrzeni związanej z infrastrukturą rowerową - powstanie autorskich stacji napraw rowerów i szlaku Dąbrusiów oraz postawienie Infokiosków.

W załączeniu program.

Załączniki:
Pobierz plik (Program Konferencji.doc)Program Konferencji[ ]328 kB
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.