W dniach 10 - 11 czerwca 2024 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” zorganizowana przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Wydarzenie miało na celu przedstawienie efektów współpracy trzech Lokalnych Grup Działania (Lider Pojezierza, Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego”, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju) oraz promocję miejsc służących aktywizacji społeczności lokalnej, integracji i rekreacji.

Miejsca pobytu to Chociwel, Świdwin, Warnice, Lipiany, Namyślin, Chwarszczany, Pełczyce. W konferencji wzięło udział 50 osób z trzech lokalnych grup działania. Byli to przedstawiciele ngo, jst, przedsiębiorcy, mieszkańcy oraz przedstawiciele  organów i biur lgd.

Konferencja rozpoczęła się w Stargardzie, gdzie uczestnicy zebrali się by wyruszyć autokarem w trasę, która obejmowała kluczowe punkty realizowanych projektów.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zrealizowało projekty w zakresie stworzenia przestrzeni związanej z infrastrukturą rowerową - Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR).

Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego” utworzyła miejsca do współpracy dla organizacji pozarządowych – „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej” (CWAL).

Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju utworzyło przestrzeń związaną z infrastrukturą rowerową oraz autorskie stacji napraw rowerów i szlaku Dąbrusiów oraz postawienie Infokiosków.

Pierwszym przystankiem był Świdwin, gdzie zaprezentowano projekt „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej” (CWAL). Uczestnicy mieli okazję zwiedzić to miejsce, które służy do współpracy dla organizacji pozarządowych oraz poznali Centrum Nauki CORDIS.

Następnie grupa udała się do Chociwla, gdzie zaprezentowano  infokiosk wewnętrznym i stację naprawy rowerów. Uczestnicy wysłuchali również wykładu pt. „Rozwój turystyki rowerowej z koleją żelazną w tle”, który przybliżył znaczenie turystyki rowerowej w regionie oraz historię.

Kolejnym przystankiem były Warnice gdzie również zainstalowano infokiosk zewnętrzny oraz stację naprawy rowerów zlokalizowaną w sąsiedztwie ścieżki rowerowej. Grupa zwiedziła również zabytkowy kościół w Barnimiu.

Dzień zakończył się w Lipianach, gdzie przedstawiono projekt Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” – Miejsce Odpoczynku Rowerzystów (MOR). Uczestnicy zwiedzili także wieżę widokową oraz centrum miasta. Na nocleg udano się do Pensjonatu NOWY MŁYN w Namyślinie.

W drugim dniu konferencji odbyła się prezentacja zrealizowanych projektów przez Partnerów projektu współpracy, gdzie zaprezentowano założenia, budżety i efekty projektów.

Konferencja „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” okazała się owocnym spotkaniem, które umożliwiło uczestnikom zapoznanie się z różnorodnymi projektami aktywizującymi społeczności lokalne. Współpraca trzech LGD przyczyniła się do stworzenia miejsc sprzyjających integracji, rekreacji i promocji walorów turystycznych regionu. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz inspiracji dla przyszłych inicjatyw lokalnych.

W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili w Chwarszczanach zabytkową kaplicę templariuszy i zapoznali się z historią obiektu, następnie w Pełczycach na plaży miejskiej był posiłek w formie grilla i chwilowy odpoczynek nad pięknym jeziorem Pełcz.

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.