Prace nad budową nowej infrastruktury turystycznej przy pomniku Lotników Litewskich w Pszczelniku "idą pełną parą". Wiaty 

LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” wykonuje już infrastrukturę turystyczno-kulturalną przy pomniku lotników litewskich S. Dariaus i S. Girėno w Pszczelniku. W miejscu istniejących starych wiat, które zostały już usunięte powstają nowe.

Infrastruktura będzie pełniła funkcję  rekreacyjno – turystyczną przeznaczoną głównie dla turystów i mieszkańców, którzy korzystając z tras turystycznych (rowerowych i pieszych) przechodzących obok pomnika będą mogli na powstałej infrastrukturze odpocząć, zobaczyć zabytek oraz zapoznać się z historią i kulturą tego miejsca. Będzie to miejsce szczególne, bo oddające wyjątkowy litewski klimat. Powstała infrastruktura będzie spełniała funkcję reprezentacyjną nie tylko do ochrony przed złymi warunkami atmosferycznymi osób uczestniczących w obchodach rocznicowych, ale przede wszystkim będzie upowszechniała kulturę litewską co także niewątpliwie wpłynie na wzrost atrakcyjności miejsca, przyciągnie miłośników kultury i historii. Zwiększy zainteresowanie wydarzeniem, które miało miejsce 85 lat temu.

Surowe kształty wiat będą ozdabiane pracami rzeźbiarskimi wykonanymi podczas wspólnych warsztatów rzeźbiarskich, artystów z Litwy i Polski. Miejsce przeprowadzenia warsztatów rzeźbiarskich to gospodarstwo agroturystyczne. Warsztaty 6 dniowe dla 6 artystów rzeźbiarzy (4 z Polski i 2 z Litwy), których zadaniem będzie wykonanie rzeźb, które wypełnią  przestrzeń nad belkami poprzecznymi wiat. Charakter prac rzeźbiarskich zaczerpnięte zostaną z elementów ludowych Republiki Litewskiej.
Wybór Gospodarstwa agroturystycznego w Pszczelniku, które jest najbliżej pomnika, spowoduje prawidłowy montaż powstałych prac podczas warsztatów i zapewni bez dodatkowych kosztów logistycznych np. przy dokonywanie pomiarów bezpośrednich na powstałej infrastrukturze. 

Równolegle na Litwie trwają warsztaty filmowe i warsztaty rzeźbiarskie. Dalsze informacje na bieżąco .... niebawem.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Magdalena Bakalarczyk-Wilk
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. PO RiM
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

Projekt 6.5 "Pojezierze w pracy" - kontakt

Kierownik projektu
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: ewales_ry@wp.pl

Trener Pracy
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: pojezierzewpracy@liderpojezierza.pl 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.