25 listopada 2022 w Barlinku odbyła się  konferencja pn.” Marka Turystyczna- sieć EKOMUZEA- podsumowanie projektu współpracy. Organizatorami byli Partnerzy Projektu : Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.

Uczestnikom zaprezentowano pakiet turystyczny pn. „Rzemiosł dawnych ślad”. Pierwsza wizyty odbyła się w Barlineckim Muzeum Regionalnym, którego inicjatorem otwarcia był regionalista i pasjonat historii Pan Czesław Paśnik. Muzeum mieści się w XIX wiecznym budynku dawnej drukarni. Wśród wystaw stałych są sale poświęcone dawnemu Barlinkowi w tym wystawa poświęcona najsławniejszemu mieszkańcowi Emanuelowi Laskerowi szachowemu mistrzowi świata. Uczestnicy dowiedzieli się, że dawny Barlinek i jego okolice słynął z młynarstwa, wytyczono nawet szlak młyński, ale do obecnych czasów z sześciu przetrwały tylko dwa młyny. Ciekawą wystawą jest etnograficzna prezentacja życia mieszkańców XIX i XX wiecznej wsi, która reprezentuje przedmioty codziennego użytku, narzędzia rolnicze, wyposażenie dawnych rzemieślników.

Uczestnicy poznali jedyny zachowany na obszarze LGD  XVIII wieczny wielofunkcyjny zespół młyński, ulokowany w dolinie rzeki Płoni. Pierwotnie była to papiernia, później młyn zbożowy, obecnie jest to obiekt dydaktyczno- naukowy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia”. Obiekt funkcjonował do lat 70 XX wieku, nieczynny ulegał stopniowej dewastacji i zniszczeniu, został uratowany przez Stowarzyszenie, które od lat pozyskuje środki na ratowanie tego unikatowego zabytku. We wnętrzu można zobaczyć wyposażenie młyna. Jest jeszcze wiele do zrobienia, gdyż obiekt w 75% był zniszczony, ale już można zobaczyć, jak wyglądała praca w młynie.

Po obiedzie w Barlineckim Domu Kultury koordynator operacji zaprezentował idee projektu. Omówił wszystkie pakiety turystyczne przegotowane przez partnerów Lidera Pojezierza i Wiejską Inicjatywę Rozwoju.

pakiety turystyczne Stowarzyszenia “Lider Pojezierza”:

  1. Historia przed rokiem zerowym, przed nasza erą to „Dawne dzieje i pradzieje”. Okres megalitów, kurhanów, osad wczesnosłowiańskich - budowle starsze niż piramidy egipskie do czasów naszej ery przed powstaniem państwa polskiego. Historia, która łączy wszystkie pokolenia. To nasze pradzieje. Mało znane.
  2. Historia i tajemnicza budząca niejednokrotnie grozę, rozwój gospodarki, wiedzy to „Zakony i Kościoły Pojezierza” (stare kościoły, zabudowania klasztorne, tradycja klasztorna). To pakiet związany z zakonami ich tajemniczością, budowlami zakonnymi i legendami. Zakony - Cystersi, Templariusze, Joannici. Ich budowle nadal słynna z ukrytych skarbów oraz legendami. 
  3. Co nas otacza to „Parki, drzewa, lasy”  Pakiet związany z naturą, przestrzenią, jaka tworzy natura oraz powrót do ogrodów przydworskich, ogrodów i parków tworzonych przez ludzi oraz naturalnych stworzonych przez przyrodę.  Parki przydworskie, ogrody, parki krajobrazowe, parki narodowe, pomniki przyrody, atrakcyjne przyrodniczo obrazy i widoki, które mogą wstrzymać oddech obserwatora. Odnajdywanie ciekawych kolekcji przyrodniczych, promowanie bioróżnorodności i wysp przyrodniczych, roślin rzadko spotykanych.  
  4. Kolej kawał naszej historii jako pakiet „Czar pary” - (stare budynki kolejowe, dworce, trasy rowerowe prowadzone na torowiskach, muzea kolejnictwa, tradycje kolejarskie, parowozy, lokomotywy spalinowe) Powrót do przeszłości. Para, jako napęd lokomotyw, ale przede wszystkim napęd gospodarczy XIX wieku. Idea maszyny parowej. Najprostsze urządzenia. Historia i nowoczesność. Czy to już koniec epoki pary? A co będzie jak zabraknie prądu, paliw …?  Historie dworców i wież ciśnień. 
  5. Stare formy przetwórstwa lokalnego „Rzemiosł dawnych ślad” (browary, winnice, gorzelnie, folwarki i młyny, masarnie, mleczarnie i przetwórstwo mleczarskie, suszarnie, spichlerze) Historia przetwórstwa lokalnego sięga czasów dawnych i tych współczesnych, praktykowanych przez nasze babcie, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ale to nie tylko przetwórstwo samo w sobie to również miejsca przetwórstwa, owiane legendami i historią ludzi, którzy poświęcili kawał swojego życia w tych obiektach.  

Podczas prezentacji projektu Marek Schiller przedstawił rolę Marki turystycznej na podstawie pakietu turystycznego „Dawne dzieje i pradzieje”.

Tekst: Małgorzata Krysiak i Ireneusz Kostka
Zdjęcia: Małgorzata Krysiak

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.