17 maja br. w Szczecinie 12 Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego podpisały umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie z PROW 2014-2020 projektu współpracy "Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”.
 
Z ramienia województwa umowę podpisał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa. Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" reprezentował Ireneusz Kostka – Wiceprezes Zarządu oraz Krzysztof Szabatowski - Członek Zarządu.
 
Projekt zakłada stworzenie darmowej aplikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim, która przydatna będzie dla aktywnych osób uprawiających turystykę rowerową, kajakową czy pieszą. Znajdziemy w niej najważniejsze w danym regionie atrakcje oraz obiekty będące dziedzictwem lokalnym, ważne z punktu widzenia turystycznego oraz miejsca związane z lokalnym rzemiosłem, produktami i usługami, trasy i ścieżki turystyczne, a także informacje o odbywających się w okolicy wydarzeniach. Korzystać z niej będzie można w telefonach komórkowych z systemem Android i IOS. Turystyczne informacje pojawią się również na portalu internetowym. W ramach projektu zaplanowano także opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych w postaci gadżetów z logotypami i adresem strony internetowej, broszur, map i gier prezentujących bogactwo danych miejsc. Na obszarze 9 lokalnych grup działania będzie to zupełnie nowy produkt, a na pozostałym znacząco udoskonalony – rozbudowany o geocaching i gry terenowe, które będą równocześnie nowym sposobem wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
Zostanie opisanych m.in. 135 tras kajakowych, rowerowych, pieszych na łączną długość 3800 kilometrów oraz 320 skrytek używanych podczas gry terenowej, które zaprezentują najciekawsze miejsca pod względem turystycznym i przyrodniczym
 
Lokalne Grupy Działania, które wezmą udział w projekcie:
 
 • STOWARZYSZENIE SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE „LIDER POJEZIERZA”
 • STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM”
 • STOWARZYSZENIE „WIR” - WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU
 • STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
 • STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIALANIA - GRUPA ŁUŻYCKA”
 • „ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY”
 • „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO”
 • „STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”
 • STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGIONU KOZŁA
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KOLD
 • STOWARZYSZENIE KRAINA LASÓW I JEZIOR - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Wsparcie przeznaczone z PROW 2014-2020 na realizację działania to ok. 1 mln zł.
 
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.