Nabór nr 3/2018/WKS

W związku z koniecznością uwzględnienia braków lub oczywistych omyłek w uchwale Rady podjętych w wyniku oceny operacji składanych do dofinansowania w ramach naborów na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podniesionych w korespondencji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w dniu 10.10.2018 Rada Stowarzyszenia podjęła następujące Uchwały 1/3/2018/LP/WKS, 2/3/2018/LP/WKS, 1/2/2018/LP/ZDL, 2/2/2018/LP/ZDL.

Odsłony: 1186

10.08.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD na której rozpatrzono 6 złożonych wniosków w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego. Limit środków w naborze wniosków wynosił 380 000,00 zł. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ocen.

Odsłony: 1362

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza", informuje o posiedzeniu Rady LGD, zwołanym na 10 sierpnia 2018 r., na godz. 13:00.
Celem posiedzenia jest ocena zgodności operacji z LSR i ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie:

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Załączniki:
Pobierz plik (Porzadek-obrad-posiedzenia-Rady-z-10.08.2018.pdf)Porządek posiedzenia Rady LGD w dniu 10.08.2018[Plik .PDF]286 kB
Odsłony: 1387

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

informuje o możliwości składania wniosków w naborze 3/2018/WKS o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Odsłony: 2420


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.