Nabór nr 4/2018/PDG

Informujemy, że w dniu 17 września 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” odbyło się posiedzenie Rady w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie protestu wniesionego przez wnioskodawcę Martę Krzysiak, od wyniku oceny operacji nr LGD/5212-13/4/2018/PDG, która powoduje, że nie spełnia ona minimalnej liczby punktów do osiągnięcia w naborze wniosków w ramach zakresu "Podejmowanie działalności gospodarczej". Protokół z posiedzenia Rady w załączeniu

Odsłony: 1265

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, uprzejmie informujemy, że w dniu 17 września 2018 r., o godz. 14.00, w Biurze LGD, odbędzie się posiedzenie Rady, zwołane w celu ponownego rozpatrzenia wniesionego przez Martę Krzysiak protestu i dokonania ewentualnej weryfikacji wyniku dokonanej oceny projektu, w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” – Nabór Nr 4/2018/PDG (porządek posiedzenia w załączeniu).

Załączniki:
Pobierz plik (porzadek-posiedzenia-17.09.18.pdf)Porządek posiedzenia w dniu 17.09.2018 r.[Plik .PDF]670 kB
Odsłony: 1506

27.08.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD na której rozpatrzono 24 złożone wnioski w zakresie Podejmowania działalności Gospodarczej. Limit środków w naborze wniosków wynosi 1 200 000 zł. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ocen.

Odsłony: 2783

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza", informuje o posiedzeniu Rady LGD, zwołanym na dzień 27 sierpnia 2018 r., na godz. 13:00.
Celem posiedzenia jest ocena zgodności operacji z LSR i ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru w zakresie:

  • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.
Odsłony: 2077


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.