Nabór nr 2/2018/OW

29 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji opisanej we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Naboru Nr 2/2018/OW z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.

W odpowiedzi na informację o planowanej do realizacji operacji własnej złożono 1 wniosek. Uzyskał on pozytywną ocenę Rady LGD i został wybrany do dofinansowania oraz mieści się w limicie środków finansowych wskazanym w ogłoszeniu.

Odsłony: 1610

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy o tym, że podmioty inne niż LGD nie zgłosiły LGD zamiaru realizacji następującej operacji własnej: KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I REALIZACJA WYDARZENIA PROMOCYJNEGO PN.: „TARGI INICJATYW LOKALNYCH I AWANGARDOWYCH” W GMINIE RECZ

Odsłony: 1761

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I REALIZACJA WYDARZENIA PROMOCYJNEGO PN.: „TARGI INICJATYW LOKALNYCH I AWANGARDOWYCH” W GMINIE RECZ

Odsłony: 1917


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.