Nabór nr 4/2018/OW

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się dokumenty z Posiedzenia Rady, który odbył się w dniu 13 kwietnia 2018 r., wraz z listami wyboru operacji odnośnie naboru wniosków nr LGD/5219-1/4/2018/OW.

Odsłony: 1442

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Przewodniczącej Rady, uprzejmie Państwa zapraszamy na posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”,  które odbędzie się w dniu 26  marca 2018 r. (poniedziałek), o godzinie 12.00, w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w Barlinku, przy alei 1 Maja 6 (budynek Poczty Polskiej, wejście od podwórza, II piętro). Przedmiotem posiedzenia będzie ocena 3 operacji własnych, z porządkiem obrad jak w załączniku.

Odsłony: 3017

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy o tym, że podmioty inne niż LGD nie zgłosiły LGD zamiaru realizacji operacji własnej: Trasy tematyczne na obszarze działania LGD.

Odsłony: 1713

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
Trasy tematyczne na obszarze działania LGD

Odsłony: 3107


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.