Trasa Megalityczna - Wrota Czasu

W ramach projektu „Budowa trasy megalitycznej - Wrota Czasu” na Wiśniowej Polanie w Dolicach budowany jest megalityczny grobowiec oraz drewniana wiata i miejsce na ognisko. Na „Wiśniowej Polanie” w Dolicach

Odsłony: 77

15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) w Pałacu przy Ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach, doszło do podpisania umowy w ramach projektu współpracy ,,Trasa megalityczna – Wrota Czasu”.

Odsłony: 20294

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Szczeciński objął patronat nad projektem współpracy pt. "Trasa Megalityczna". Partnerami przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie Lider Pojezierza, Stowarzyszenie WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Nadleśnictwo Choszczno i Gmina Dolice. Pierwszym etapem projektu jest budowa repliki grobowca megalitycznego w Dolicach (!), której rozpoczęcie planowane jest latem tego roku. Opiekę merytoryczną nad zadaniem sprawuje dr Agnieszka Matuszewska z Katedry Archeologii US.

Odsłony: 147


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.