Animacja

W marcu 2021r. grupa inicjatywna wraz z wolontariuszami pomogła przy montażu elementów placu zabaw, który dotyczył realizacji inicjatywy pn. „Aktywny zakątek” – doposażenie placu zabaw w Rybakach. W niedalekiej przeszłości bo w III kw. 2020r., została zrealizowana pierwsza inicjatywa z projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”  - piękna altana wolnostojąca, z której korzystają mieszkańcy Rybak wspólnie spędzając tam czas.

Odsłony: 136

Odsłony: 35

W poprzednim tygodniu grupa inicjatywna wraz z wolontariuszami pomogła przy montażu elementów siłowni zewnętrznej w Będargowie -  inicjatywa pn. „Wspólne chwile na sportowo„ – siłownia zewnętrzna we wsi Będargowo. To już druga inicjatywa w tej miejscowości zrealizowana z projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.  We wrześniu tego roku dokonaliśmy uroczystego otwarcia altany wolnostojącej.

Odsłony: 206

Inicjatywy lokalne są jedną z form rozwoju społeczności, polegają na współpracy pomiędzy mieszkańcami, animatorami lokalnymi i jednostkami samorządu. Celem jest wspólne realizowanie zadania na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa warunków ich życia.

Odsłony: 468

W gminie Przelewice w miejscowości Ślazowo zostały zakończone prace nad realizacją inicjatywy pt. „Tu jest nasze miejsce, tu jest nasz ciasny, ale własny kąt…” - Altana wolnostojąca we wsi Ślazowo. To już kolejna zrealizowana inicjatywa w ostatnich dniach w gminie Przelewice. Grupa inicjatywna oraz wolontariusze mocno zaangażowani byli w pomoc przy montażu altany wolnostojącej. Altana wyposażona została w cztery ławo-stoły oraz cztery donice, które po nasadzeniu roślin upiększą to miejsce. Nie możemy już się doczekać otwarcia.

Odsłony: 499


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.