O nas

Głównym celem działania naszej LGD jest rozwój terenów wiejskich zgodnie z zasadami Inicjatywy Wspólnotowej LEADER. Lokalna Grupa Działania obejmuje swoją aktywnością teren gmin, z których większość leży na Pojezierzu Myśliborskim. Jest to obszar bardzo atrakcyjny przyrodniczo i kulturowo...

Przekształcenie Pojezierza Myśliborskiego w region uczący się, wykorzystujący w sposób innowacyjny zasoby naturalne i i kulturowe dla rozwijania gospodarki opartej na wiedzy -  „WODA-DRZEWO-MYŚL - SŁOWA, KTÓRE JEDNOCZĄ"

Nasze wideo

   

Gazeta

Agroturystyka


Więcej...

Działania aktywizujące

Informacja turystyczna


Więcej...

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie, Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013