Stowarzyszenie Lider Pojezierza

  • New1
  • Barlinek
  • New2
  • Objezierza
  • 1
  • New3
  • 2
  • New4

Stowarzyszenie Lider Pojezierza

Nowy instrument UE. Rząd przyjął projekt ustawy o rozwoju lokalnym

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Więcej…

Konkursy, konkursy ...

1.       Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków 10 marca br.Szczegóły na stroniehttp://www.rownacszanse.pl

2.       Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił konkurs na wsparcie i powierzenie - http://www.udskior.gov.pl/Otwarty,Konkurs,Ofert,na,2015,rok,1137.html#content Terminy składania ofert: do 30 stycznia 2015 r.; do 8 maja 2015 r. i do 11 września 2015 r.

3.       Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza do składania ofert  http://www.plf.org.pl/konkurs-wnioskow-2015

4.       Konkurs ASOS - edycja 2015http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7058,konkurs-asos-edycja-2015.html Termin mija 2 lutego br.

5.       Nabór wniosków do programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na rok 2015. http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2011/o-g-l-o-s-z-e-n-i-e-dotyczace-otwartego-konkursu-ofert-na-finansowe-wsparcie-w-2011-r-realizacji-projektow-z-zakresu-organizacji-i-funkcjonowania-sieci-oparcia-spolecznego-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-finansowe-wsparcie-w-2011-r-realizacji-projektow-z-zakresu-organizacji-i-funkcjonowania-sieci-oparcia-spolecznego-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/Termin mija 31 marca br.

oferta współpracy przesłana przez KAMIENICĘ 1 – FUNDACJĘ NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI I PROMOCJI ZDROWIA.

Szanowni Państwo,

jeśli Państwa organizacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i nie ma możliwości samodzielnego uzyskania 1 % podatku, zapraszamy do zapoznania się z możliwością wsparcia Państwa działań przez Fundację Kamienica 1. Fundacja może wesprzeć Państwa organizację w realizacji celu pożytku publicznego, W jaki sposób pomagamy organizacjom?

Celem statutowym Fundacji jest między innymi wspieranie innych organizacji pozarządowych o podobnych celach i misji. Chętnie pomogamy organizacjom realizującym nowatorskie, innowacyjne, kreatywne projekty z zakresu pożytku publicznego zbieżne z celami statutowymi Fundacji Kamienica 1.

Więcej…

"Edukacja ekologiczna" II KONKURS!! w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

II Konkurs 2014Materiały ze szkolenia dla wnioskodawców

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze szkolenia z dnia 20 listopada 2014 r., dotyczącego dofinansowania projektów w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna"część 2) Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

1. prezentacja_inicjatywy_wstęp.pdf

2. prezentacja_gwd_inicjatywy.pdf

3.prezentacja_formularz_budzet_inicjatywy.pdf

Część 2 programu priorytetowego Edukacja ekologiczna

NFOŚiGW wspiera inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju

Więcej…

Ważna informacja dla beneficjentów składających ankiety monitorujące w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – tzw. małe projekty

 

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że zgodnie z umową przyznania pomocy, Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego:
1) w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych);
2) w terminie do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

Więcej…

Migawki ze spotkania z Zachodniopomorską Federacją Pozarządową

 

Wczoraj, tj. 15 stycznia 2015r. w Biurze Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" odbyło się spotkanie z Panią Anną Graczyk Osowską przedstawicielką Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" zamierza przyłączyć się do Federacji i wspierać w realizacji jej założeń.

Zachęcamy i Was!

więcej informacji znajdą Państwo klikając w link: http://www.kcwis.org.pl/index.php?dzial=200

 

Więcej…

Strona 1 z 74

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza”współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Stowarzyszenie Lider Pojezierza informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information