Zapytania Ofertowe

Szanowni Państwo, zapraszamy do przedkładania ofert w ramach realizacji zadania obejmującego opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu współpracy  pn.: „Przestrzeń Aktywności Lokalnej" , Szczegóły zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 20.07.2023 r. do godz. 10.00

W związku zakończeniem przeprowadzonego postępowania  dot. wyłonienia wykonawcy na  Opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu współpracy pn.: "Przestrzeń Aktywności Lokalnej", zamieszczamy protokół z przeprowadzonego postępowania.

Szanowni Państwo ,zapraszamy do przedkładania ofert w ramach realizacji usługi obejmującej opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu współpracy  pn.: „Przestrzeń Aktywności Lokalnej" , Szczegóły zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 21.06.2023 r. do godz. 10.00

W związku z zakończeniem przeprowadzonego postępowania  dot. wyłonienia wykonawcy na  wykonanie Miejsc Odpoczynku Rowerzystów (MOR), mieszczących się na obszarze 6 gmin (Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Lipiany, Barlinek, Pełczyce, Choszczno) na potrzeby projektu współpracy pn.: "Przestrzeń Aktywności Lokalnej" zamieszczamy protokół z przeprowadzonego postępowania.

 

Szanowni Państwo ,zapraszamy do przedkładania ofert w ramach realizacji usługi obejmującej wykonanie Miejsc Odpoczynku Rowerzystów (MOR), mieszczących się na obszarze 6 gmin (Boleszkowice,
Trzcińsko-Zdrój, Lipiany, Barlinek, Pełczyce, Choszczno) na potrzeby projektu współpracy  pn.: „Przestrzeń Aktywności Lokalnej" ,

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.