Poniżej komplet dokumentów Stowarzyszenia do pobrania.

Załączniki:
Pobierz plik (klauzule.zip)Klauzule dot. poddziałań 19.2, 19.3 oraz 19.4[Plik .ZIP]201 kB
Pobierz plik (LSR-LIDER-30.05.2018.pdf)Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020[Plik .PDF (Adobe Reader)]2624 kB
Pobierz plik (Oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.pdf)Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitał. pomiędzy benef. a wykonawcą usługi[Plik .PDF]324 kB
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny Biura-zał. nr 9 Instrukcja postępowania z informacją publiczną.doc)Instrukcja i wniosek w spr. zasad udostępniania informacji publicznej w LGD[Plik .DOC (MS Word)]591 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-tekst-jednolity-30.05.2018.pdf)Regulamin Rady[Plik .PDF (Adobe Reader)]591 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-1.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 1[Plik .PDF (Adobe Reader)]358 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-2.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 2[Plik .PDF (Adobe Reader)]263 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-3.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 3[Plik .PDF (Adobe Reader)]292 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-4.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 4[Plik .PDF (Adobe Reader)]484 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-5.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 5[Plik .PDF (Adobe Reader)]462 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-5a.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 5a[Plik .PDF (Adobe Reader)]470 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-5b.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 5b[Plik .PDF (Adobe Reader)]348 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6a.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6a[Plik .PDF (Adobe Reader)]463 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6b.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6b[Plik .PDF (Adobe Reader)]440 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6c.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6c[Plik .PDF (Adobe Reader)]438 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6d.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6d[Plik .PDF (Adobe Reader)]818 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6e.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6e[Plik .PDF (Adobe Reader)]576 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6f.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6f[Plik .PDF (Adobe Reader)]590 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6g.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6g[Plik .PDF (Adobe Reader)]587 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6h.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6h[Plik .PDF (Adobe Reader)]442 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6i.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6i[Plik .PDF (Adobe Reader)]439 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6j.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6j[Plik .PDF (Adobe Reader)]439 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6k.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6k[Plik .PDF (Adobe Reader)]441 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7[Plik .PDF (Adobe Reader)]541 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7a.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7a[Plik .PDF (Adobe Reader)]906 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-8.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 8[Plik .PDF (Adobe Reader)]467 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-9.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 9[Plik .PDF (Adobe Reader)]282 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr10a.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 10a[Plik .PDF (Adobe Reader)]440 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr10b.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 10b[Plik .PDF (Adobe Reader)]581 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr10c.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 10c[Plik .PDF (Adobe Reader)]445 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr11a.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 11a[Plik .PDF (Adobe Reader)]465 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr11b.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 11b[Plik .PDF (Adobe Reader)]439 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr12.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 12[Plik .PDF (Adobe Reader)]348 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr13.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 13[Plik .PDF (Adobe Reader)]487 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr13a.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 13a[Plik .PDF (Adobe Reader)]546 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr14.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 14[Plik .PDF (Adobe Reader)]334 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr15.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 15[Plik .PDF (Adobe Reader)]452 kB
Pobierz plik (RegulaminRady-zal-nr-5-tekst-jednolity-30.05.2018.pdf)Regulamin organizacyjny Biura[Plik .PDF (Adobe Reader)]591 kB
Pobierz plik (Regulamin_Komisji_Rewizyjnej.pdf)Regulamin Komisji Rewizyjnej[Plik .PDF (Adobe Reader)]220 kB
Pobierz plik (Regulamin_naboru_pracownikow.pdf)Regulamin Naboru Pracowników[Plik .PDF (Adobe Reader)]450 kB
Pobierz plik (Regulamin_obrad_WZC.pdf)Regulamin obrad Walnego Zebrania[Plik .PDF (Adobe Reader)]345 kB
Pobierz plik (Regulamin_Zarzadu.pdf)Regulamin Zarządu[Plik .PDF (Adobe Reader)]312 kB
Pobierz plik (Statut-tj-21-01-2019.pdf)Statut Stowarzyszenia - tekst jednolity[Plik .PDF (Adobe Reader)]470 kB
Pobierz plik (Zal-nr-5-Kryteria-wyboru-operacji-wraz-z-procedura-ustalania-lub-zmiany-kryteriow.pdf)Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów[Plik .PDF (Adobe Reader)]523 kB

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. PO RiM
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

Projekt 6.5 "Pojezierze w pracy" - kontakt

Trener Pracy
Małgorzata Kacprzak
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 883 721 169
e-mail: mkacprzak@liderpojezierza.pl

Trener Pracy
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: pojezierzewpracy@liderpojezierza.pl 

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: estolarska@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.