Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 22 ust. 5 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 28.06.2024r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach w Sali Kinowej (ul. Starogrodzka 12, 73-260 Pełczyce), o godz. 10.00

Na podstawie § 19 ust. 8  Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXXV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 19.09.2023 r. (wtorek) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach (Plac im. Huberta Dzikowskiego 1, 74-240 Lipiany), o godz. 11.00

16 sierpnia 2023 r. (środa) w PCRiT ,,Pełczanka” w Pełczycach odbyło się XXXIV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza". Dziękujemy wszystkim przybyłym członkom Stowarzyszenia za przybycie i aktywny udział w zebraniu. Najważniejszym punktem obrad było omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”, tj. §31 które dotyczą Rady LGD oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej ww. zmiany.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Na podstawie § 22 ust. 8  Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXXIV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 16.08.2023 r. (środa) w Sali Konferencyjnej PCRiT ,,Pełczanka (ul. Słoneczna 9, 73-260 Pełczyce), o godz. 13.00.

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.