Walne Zebranie Członków

 Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Na podstawie §22 ust. 5 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia, zaprasza na XXIV Walne Zebranie Członków „Lidera Pojezierza”, które odbędzie się w poniedziałek, 26 czerwca 2017 r. w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Choszcznie,  przy ul. Sportowej 1,  o godz. 12.00.

Zaproszenie na XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Zarząd Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” na podstawie Statutu Stowarzyszenia § 22 ust. 5 pkt. 5 zaprasza na XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 13.00  w Myśliborzu, przy ulicy  Klasztornej 3  (drugi termin o godz. 13.15).

Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2015

Skład i organizacja pracy Zarządu:

Zarząd został wybrany przez XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 12 czerwca 2015 roku.

Barlinek, dnia 05 maja 2016 r.

Zaproszenie na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Zarząd Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” zaprasza na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku, przy ulicy Podwale 10 (drugi termin o godz. 13.30). Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczy.

XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  "Lider Pojezierza”, z dnia 14 grudnia 2015 r.

W dniu 14. grudnia 2015 r. w Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach odbyło się XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, zwane dalej „Zebraniem”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Adam Andriaszkiewicz, otworzył Zebranie o godz. 13.00. Na podstawie listy obecności stwierdził brak quorum i ogłosił Zebranie niezdolnym do podejmowania prawomocnych uchwał. W związku z tym zamknął Zebranie i wyznaczył drugi termin Zebrania w dniu 14. grudnia 2015 r., na godzinę 13.30.


Więcej...


Więcej...

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel. 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu


______________________________

Specjalista ds. realizacji LSR 2007-2013 i budowy nowej LSR 2014-2020
Marta Wojciechowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
kom. 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Leopold Ochalik
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),

w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.