Zgodnie z § 12 pkt. 6.4. Statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”  prosimy o wpłacanie jednorazowych składek członkowskich za 12 miesięcy do dnia 31 stycznia każdego roku. Wysokość składki członkowskiej określona jest w Uchwale nr XVII/12/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z dnia 12.06.2012r. ( Uchwała jest do pobrania poniżej).

W tytule przelewu prosimy o wpisywanie: Składka członkowska za rok …… (imię i nazwisko)

 
Numer konta Stowarzyszenia:
GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY
nr konta:  19 8355 0009 0024 1487 2000 0002
REGON: 320188898
NIP: 597-165-90-98
KRS: 0000252730

Dziękujemy za regularne uiszczanie składek członkowskich. 

Załączniki:
Pobierz plik (aktualizacja_deklaracji_czlonkowska_wpp_16.07.doc)Aktualizacja deklaracji członkowskiej[Plik .DOC (MS Word)]212 kB
Pobierz plik (deklaracja_czlonkowska_wpp_16.07.doc)Deklaracja członkowska[Plik .DOC (MS Word)]212 kB
Pobierz plik (oświadczenie o zameldowaniu.doc)Oświadczenie o zameldowaniu[Plik .DOC (MS Word)]591 kB
Pobierz plik (pelnomocnictwo_wzor (1).doc)Wzór pełnomocnictwa[Plik .DOC (MS Word)]28 kB
Pobierz plik (rekomendacja_lider_pojezierza 1.doc)Rekomendacja[Plik .DOC (MS Word)]31 kB
Pobierz plik (uchwala_wysokosc_skladek.PDF)Uchwała o wysokości składek[Plik .PDF (Adobe Reader)]550 kB


Więcej...


Więcej...

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel. 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu


______________________________

Specjalista ds. realizacji LSR 2007-2013 i budowy nowej LSR 2014-2020
Marta Wojciechowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
kom. 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Leopold Ochalik
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),

w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.