W ramach projektu „Akademia promocji Leader TY”, 23.03.2023 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie odbyły się warsztaty poświęcone zastosowaniu drukarek 3D oraz generowaniu obrazów sztucznej inteligencji. Osobą prowadzącą był Pan Adam Bajon, który na potrzeby pokazu udostępnił swoje drukarki i okulary ,,Google 3D”. Młodzież z choszczeńskiej szkoły (teren obszaru Lokalnej Grupy Działania [LGD] Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza), która brała udział na żywo w zajęciach oraz uczestnicy online z obszarów Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” miała możliwość zaprojektowania i wydrukowania swoich przedmiotów.

Projekt międzynarodowy „Akademia promocji Leader TY” z udziałem naszej młodzieży, realizowany jest przez LGD Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” wraz z partnerami z Litwy VVG Kauno Rejona (Kowno) oraz z Polski LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

Organizator, Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” bardzo serdecznie dziękuje całej Dyrekcji ZS Nr 1 w Choszcznie i Panu Marianowi Paszkowiakowi za pomoc w organizacji tych warsztatów.

Teks i foto:
Krzysztof Wiklak

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.