• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.


Zobacz więcej

Aktualności - najnowsze informacje

Dnia 27 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Barlinku, miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji „Budowa wieży widokowej przy kąpielisku miejskim w Barlinku”. W spotkaniu udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz  Skarbnik Barlinka Edyta Włodkowska.

Wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa wieży widokowej przy kąpielisku miejskim w Barlinku” został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza”, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, w ramach  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Dokumentacja aplikacyjna przeszła pozytywną weryfikację, dzięki czemu zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 94.853,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 176.039,11 zł.

Operacja zakłada osiągnięcie następującego celu: Poprawa zagospodarowania turystycznego nad Jeziorem Barlineckim, poprzez wybudowanie wieży widokowej przy kąpielisku miejskim w Barlinku. 

W wyniku realizacji projektu, na zabytkowe kąpielisko miejskie zostanie przywrócona pierwotna architektura, która przed kilkudziesięcioma laty stanowiła jedną z atrakcji obiektu, a która nie przetrwała próby czasu.

Wieża widokowa wybudowana na pomoście należącym do plaży, stworzy wyjątkową ofertę zabytkowego kompleksu wypoczynkowo – kąpieliskowego, która zapewni atrakcyjniejszy wypoczynek oraz urozmaici spędzanie wolnego czasu nad Jeziorem Barlineckim.

Tekst i Foto: Urząd Miasta Barlinek

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.