STOWARZYSZNIE LIDER POJEZIERZY

28 lutego 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbyło się spotkanie Rady Partnerstwa stowarzyszenia „Lider Pojezierzy”. którym wzięli udział przedstawiciele 21 jednostek administracyjnych:

 • Gmina Barlinek
 • Gmina Bierzwnik
 • Gmina Boleszkowice
 • Gmina Choszczno
 • Gmina Dębno
 • Gmina Krzęcin
 • Gmina Kozielice
 • Gmina Lipiany
 • Gmina Myślibórz
 • Gmina Nowogródek Pomorski
 • Gmina Pełczyce
 • Gmina Pyrzyce
 • Gmina Przelewice
 • Gmina Recz
 • Gmina Trzcińsko-Zdrój
 • Gmina Warnice
 • Powiat Pyrzycki
 • Powiat Choszczeński
 • Powiat Myśliborski

Celem spotkania było omówienie złożonych do Strategii Partnerstwa „lider Pojezierzy” propozycji projektów i kierunków działania. Spotkanie poprowadził koordynator grupy roboczej Ireneusz Kostka oraz doradca partnerstwa Grzegorz Szewczyk.

Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

Tekst:

Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska

Foto:

Urząd Miejski w Pyrzycach

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.