STOWARZYSZNIE LIDER POJEZIERZY

W dniu 26 marca 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, podczas spotkania Stowarzyszenia Lider Pojezierzy, obecni na spotkaniu członkowie stowarzyszenia podpisali „Pakt Pierwszej Koperty”.

W ramach paktu zobowiązali się do:

  • zagospodarowania dla dobra mieszkańców pozyskanych dotychczas 30 000 000 euro,
  • współpracy partnerskiej gmin,
  • pozyskiwania nowych środków na realizację działań wzmacniających partnerstwo,
  • budowania poczucia wspólnoty mieszkańców obszaru partnerstwa,
  • jednomyślnego podejmowania decyzji.

Tekst i Foto:
Urząd Miejski w Pyrzycach

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.