O nas

Głównym celem działania naszej LGD jest rozwój terenów wiejskich zgodnie z zasadami Inicjatywy Wspólnotowej LEADER. Lokalna Grupa Działania obejmuje swoją aktywnością teren gmin, z których większość leży na Pojezierzu Myśliborskim. Jest to obszar bardzo atrakcyjny przyrodniczo i kulturowo...

Przekształcenie Pojezierza Myśliborskiego w region uczący się, wykorzystujący w sposób innowacyjny zasoby naturalne i i kulturowe dla rozwijania gospodarki opartej na wiedzy -  „WODA-DRZEWO-MYŚL - SŁOWA, KTÓRE JEDNOCZĄ"

Nasze wideo

   

Gazeta

Agroturystyka


Więcej...

Działania aktywizujące

Informacja turystyczna


Więcej...

Nasze Biuro:
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30-15:30
ul. Sądowa 8,
74-320 Barlinek
tel./fax +48 957460-360

Specjalista ds. obsługi administracyjno - księgowej
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
kom. 663 405 360
e-mail: lgd@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie, Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013