• Witaj na stronie Stowarzyszenia "Lider Pojezierza"!
 • Polskie trasy aplikacja android i iOS
  3000 km tras rowerowych, nordic walking, pieszych i kajakowych
 • Mapa dobrych praktyk z obszaru Lidera Pojezierza
  Prezentacja najciekawszych projektów zrealizowanych z programu PROW i PO RiM

Informacja - Nowa siedziba biura LGD!

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą siedziby Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" informujemy, iż od dnia 05.02.2018 r. biuro znajduje się pod nowym adresem: 

Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek - II piętro (Budynek Poczty Polskiej, wejście od podwórza).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin w nowej siedzibie biura
i jednocześnie przepraszamy za utrudnienia.

Aktualności - najnowsze informacje

Rozwój już istniejących działalności gospodarczych będzie możliwy dzięki wsparciu PROW, przyznanemu w ramach działania lokalnego kierowanego przez społeczność. Podpisane 4 umowy z beneficjentami w dniu 9 czerwca br. w obecności wicemarszałka Jarosława Rzepy z pewnością się do tego przyczynią.

9 czerwca 2017r. o godz. 11.00  na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie umów w obecności Wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy.

Ogółem do podpisania było 10 umów w tym cztery umowy wnioskodawców, którzy starali się o środki za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Były to umowy w ramach poddziałania 19.2 - „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

- Gratuluje podpisywania tych dzisiejszych umów, dzięki którym płyną do beneficjentów kolejne fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wspierające lokalne działania kierowane przez społeczność. Mam nadzieję, że nowo otwarte przedsiębiorstwa zajmą wysokie miejsca na rynku pracy, a te działające do tej pory będą rozwijać się w dynamiczny sposób – mówił wicemarszałek Jarosław Rzepa.

 1. Gmina Trzcińsko Zdrój
  Tytuł operacji: Wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług oraz wzrost konkurencyjności Spółdzielni Usług Rolnych ROL-BUD poprzez zakup specjalistycznych maszyn wraz z rozbudową bazy magazynowej.
  Wnioskowana kwota dofinansowania: 300 000 zł.
  - Chcemy kupić maszynę, która pomoże nam przy układaniu polbruku w którym się specjalizujemy. Poprawimy także wizerunek naszego zakładu czyli infrastrukturę, otoczenie, drogi dojazdowe - mówił prezes firmy „ROL-BUD” Jan Wójcik.
 2. Gmina Dębno
  Tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup wyposażenia przedsiębiorstwa w nowoczesną lakiernię.
  Wnioskowana kwota dofinansowania: 200 000 zł.
  - Firma METALLBAU poszerzy swoją ofertę dzięki uruchomieniu innowacyjnej lakierni proszkowej umożliwiającej malowanie elementów wielkogabarytowych. Dzięki temu działaniu powstaną również dodatkowe trzy miejsca pracy.
 3. Gmina Myślibórz
  Tytuł operacji: Rozbudowa zaplecza firmy BOMA w zakresie wprowadzania nowoczesnych technologii i rozwiązań do budownictwa.
  Wnioskowana kwota dofinansowania: 99 413,00 zł.
  - Firma BOMA świadcząca usługi ogólnobudowlane podwyższy swój standard dzięki rozbudowie pomieszczenia w którym stacjonuje oraz wyposażeniu biura m.in. w dalmierz laserowy, programy komputerowe, profesjonalny aparat fotograficzny, komputery, ploter.
 4. Gmina Choszczno
  Tytuł operacji: Wzrost zatrudnienia i zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa "TARTAK" USŁUGI ORAZ HANDEL DREWNEM poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych.
  Wnioskowana kwota dofinansowania: 300 000 zł.
  - Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, co zatem idzie wzrost ilości zamówień wymaga kupna dodatkowego sprzętu. Firma Agnieszki Kuszczyńskiej świadcząca usługi związane z handlem i obróbką drewna zakupi m.in. trak tarczowy, samochód dostawczy wywrotkę, pozwalający na dalszy rozwój firmy.

Jesteśmy dumni, że wnioski złożone za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" doczekały się pierwszych podpisanych umów i mamy nadzieję, że doczekamy się równie sukcesywnie rozliczonych wniosków o płatność.

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Magdalena Bakalarczyk-Wilk
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. promocji
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: ewales_ry@wp.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. projektów realizowanych przez LGD lub partnerów zewnętrznych
Leopold Ochalik
tel./faks +48 957460-360
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.